Skip to content

Møt Endra på ONS

29.august – 1. september kan du møte Endra på ONS 2022 i Stavanger. Det nyetablerte selskapet har store ambisjoner og er klare for å være med på det grønne skiftet.

Endra er klar for å gjøre en forskjell i utviklingen av fornybar energi, og har ambisjon om å være en ledende leverandør av solkraft i årene som kommer.

Satser på sol
Under ONS stiller Endra i en egen Solar Energy Industry Lounge.
– ONS 2022 setter altså solenergi høyere på agendaen enn før og har en egen Solar Energy Industry Lodge. Det synes vi er veldig flott. Det er fem selskaper, Norsk Solar, Ocean Sun, European Energy, Endra og Solenergiklyngen, som vil delta på en felles stand, sier Endra-sjef Kristian Gautesen.
Med deltakere fra nærmere 100 land, er ONS en fin plattform å vise seg frem på og knytte kontakter.
– Dette er noe vi ser frem til. Det er kjekt å få vist oss frem og synliggjort det nye selskapet vårt. ONS er en plattform der vi kan møte på aktører som satser i dette markedet, kommenterer Gautesen.

Liten inngripen
Med stadig nye planer om elektrifisering, vil Norge få et energiunderskudd allerede i 2030 om vi ikke bygger ut mer kraft. Solenergi er den enkleste og raskeste metoden å bygge ut ny kraft på, og den som gir minst konflikt og angrep på naturen. Områdene som Endra vil konsentrere seg om er allerede «grå» arealer. Det vi si områder som allerede er tatt i bruk som industriarealer eller som kan utnyttes på en ny og bærekraftig måte. Det kan for eksempel være nedlagte steinbrudd og søppeldeponier, eller store takarealer.

Klimaregnskapet
Endra ble etablert i Haugesund i 2022. Selskapet har ambisjoner om å etablere solparker (> 10 MW) i Norge, Sverige og Danmark – og bli en av de ledende aktørene i Norden.
Sammen med sine kunder skal Endra utvikle solparker som bidrar til vesentlig høyere energiproduksjon.
– Solenergi er med på den viktige endringen til bærekraftig strømproduksjon. Dette vil virkelig vise igjen i det totale klimaregnskapet, sier Gautesen.

Under ONS-arrangementet treffer du Endra i Hall nr 1- stand nr 20.

Del av konsern
Endra er en del av energikonsernet Haugaland Kraft AS med 500 ansatte lokalisert på Haugalandet, Sunnhordland, Ryfylke og Hardanger.
Selskapet er også medlem av foreningen Solenergiklyngen, der de sammen med over hundre andre partnerne, skal jobbe sammen for økt vekst innen solenergi og energisystemer.

Andre artikler