Skip to content

Om Endra

Endra står for endring – og en ny måte å tenke på.
Vi går inn i en ny tid, med overgang til det grønne skiftet. Elektrifiseringen gjør at vi vil trenge langt mer kraftproduksjon i årene fremover, og solenergi er med på den viktige endringen til bærekraftig strømproduksjon.

Etableringen

Endra ble etablert i Haugesund i 2022. Selskapet har ambisjoner om å etablere solparker (> 10 MW) i Norge, Sverige og Danmark – og bli en av de ledende aktørene i Norden. Målet er å etablere et pilotanlegg allerede i 2024, og høste erfaringer derfra parallelt med at nye solparker planlegges og blir bygget.

Områdene som det nye selskapet vil konsentrere seg om er allerede «grå» arealer. Det vi si områder som allerede er tatt i bruk som industriarealer eller som kan utnyttes på en ny og bærekraftig måte. Det kan for eksempel være nedlagte steinbrudd og søppeldeponier, eller store takarealer.

Endra er en del av energikonsernet Haugaland Kraft AS med 500 ansatte lokalisert på Haugalandet, Sunnhordland, Ryfylke og Hardanger.
Selskapet er også medlem av foreningen Solenergiklyngen, der de sammen med over hundre andre partnerne, skal jobbe sammen for økt vekst innen solenergi og energisystemer.

Med stadig nye planer om elektrifisering, vil Norge få et energiunderskudd allerede i 2030 om vi ikke bygger ut mer kraft. Solenergi er den enkleste og raskeste metoden å bygge ut ny kraft på, og den som gir minst konflikt og angrep på naturen.

Moderne solparker har høyere effektivitet enn tidligere, og det er mange gunstige lokasjoner for plassering av solkraftanlegg i sør Norge og deler av Norden.

Endra står for endring – og en ny måte å tenke på. Vi går inn i en ny tid, med overgang til det grønne skiftet, og solenergi er med på den viktige endringen til bærekraftig strømproduksjon.