Skip to content

Dette er Endra

Endra står for endring – og en ny måte å tenke på

Vi går inn i en ny tid, med overgang til det grønne skiftet. Elektrifiseringen gjør at vi vil trenge langt mer kraftproduksjon i årene fremover, og solenergi er med på den viktige endringen til bærekraftig strømproduksjon.

Endra er et nytt solenergiselskap i Norge som skal utvikle, eie og drifte storskala solkraftverk i Norge og Norden.

Prosjektutvikling

Vi utvikler prosjekter sammen med lokale aktører og grunneiere

Salg av fornybar strøm

Vi skal selge strømmen både via langsiktige kraftavtaler (PPA) og direkte ut på markedet

Drift og vedlikehold av solparkene vi eier

Vi drifter og vedlikeholder solparkene

Endra ble etablert som et direkte bidrag og løsning til den norske kraftforsyningen, som vil gå med et underskudd allerede i 2030.

Storskala solkraftverk er den raskeste løsningen på dette, og vi er rigget for rask vekst. Solkraftverk er også en plasskrevende løsning, og det er derfor ekstra viktig at vi viser varsomhet og respekt for både natur og lokalsamfunn. Vi fokuserer derfor på store industrielle områder, såkalte «grå areal».

Eksempler på dette kan være avfallsdeponi, gamle steinbrudd, eller ubenyttede industriareal.

 

I 2022 regnet Multiconsult ut at det er et teknisk potensial på hele 133 TWh på grå areal. Til sammenligning hadde hele Norge et strømforbruk på 139,5 TWh i 2021. Mulighetene er med andre ord store.

For at både grunneier, lokalsamfunn og Endra skal få best mulig verdi og lønnsomhet, er det viktig at arealene er så store som mulig. Gjerne over 15 hektar, og har nærhet til kraftnett.

Vet du om slike områder, håper vi du tar kontakt med oss! Vi har spennende forretningsmodeller, som gir muligheter for å bidra til både lokalt eierskap og lokal verdiskapning. Vi tar ansvar for hele prosessen, og med vår solide, helnorske eier er vi en langsiktig aktør, som vil være med fra solkraftverkets start til slutt.

Sammen kan vi bidra til en LYS fremtid

Vi tilbyr flere spennende forretningsmodeller for grunneiere.
Ta kontakt for mer informasjon

Bærekraft

Prioritere grå areal
Unngå areal hvor det kreves vesentlige permanente endringer i natur
Beskytte økosystemer ved å implementere tiltak for å bli naturpositive
Unngå konfliktfylte areal