Skip to content

Det skjer nå!

Forbedret teknologi og reduserte kostnader gjør produksjon av solenergi på kommersielle vilkår mulig, fra store anlegg i Norge. Endra vil bli en ledende aktør som utvikler, bygger, driver og eier solkraftverk, samt selger solkraft til markeder over hele Norden og Europa.

“Veikartet for norsk solbransje mot 2030 viser et stort potensiale for solkraft for kraftproduksjon, sysselsetting og eksport”

Marte Mjøs Persen, tidligere olje- og energiminister

Fordelene med storskala solkraftproduksjon:

  • Kraftverk i industriell størrelse montert på bakken er den mest kostnadseffektive måten å distribuere solenergi på.
  • En robust og holdbar energiløsning, som gir 40 års energiproduksjon.
  • Gir ingen permanent inngripen på naturen, i motsetning til de fleste andre energianlegg.
  • Kan reverseres og skaleres ned etterhvert som teknologien effektiviseres.
  • Har lave vedlikeholdskostnader.
  • Et bærekraftig tiltak, med lokalprodusert, ren energi.
  • Det er et økende behov for fornybar energi i vårt distrikt.

“I see solar becoming the new king of the world´s electricity markets”

Fatih Birol, direktør i Det internasjonale energibyrået (IEA)

Hvorfor solkraft?

Hele verden har omfavnet solkraft og etterspørselen blir stadig større. Med solkraft blir vår største energikilde tatt i bruk.

Energikilden er ren, lett tilgjengelig og utømmelig. Hvert år mottar jorda omtrent 15.000 ganger mer energi fra sola enn hele verdens årlige energiforbruk, så er et potensialet stort.

Solenergien produseres gjennom lys- og varmestråler fra sola, og forholdene er gunstige i Norge og Norden. Her har vi en ideell kombinasjon av mye soltid på sommerhalvåret og relativt lave temperaturer. Det bidrar til at energitapet blir redusert, og man utnytter soltiden maksimalt.

Ifølge NVE er det forventet at kraftbehovet i Norge vil øke med cirka 30 TWh frem mot 2030, i takt med elektrifiseringen. I kraftmarkedsanalysen de la frem i fjor vil solkraft kunne stå for 6-10 TWh av dette.

Bli med på endringen!

Fornybarenergieventyret er i gang, vil du være med?
Endra tar steget mot en lysere fremtid, og trenger flere lyse hoder med på laget.