Skip to content

Endra skal utvikle og eie storskala solkraftverk i Norge og Norden. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til å dekke behovet for mer fornybar energi, og samtidig vise varsomhet og respekt for natur og lokalsamfunn.

 

Med ekspertise innen utbygging av storskala solkraft og solid, helnorsk eierskap er vi en langsiktig aktør, som også er rigget for å bidra til rask vekst i solkraftproduksjon i Norden.

Norge vil få et kraftunderskudd allerede i 2030. For å sikre kraftforsyningen må vi tenke nytt. Bakkemonterte solkraftverk er et bærekraftig alternativ som kan levere mye ny fornybar kraft, raskt.

Ved å utnytte grå arealer, som allerede er industrialisert, sikrer vi behovet for ny kraft samtidig som vi tar hensyn til naturen. Potensialet i Norge og Norden er stort!

Med muligheter for lokalt eierskap, kan et solkraftverk også bidra til lokal verdiskapning.

Med en solid eier, og et team med sterk kompetanse innenfor utbygging av storskala solenergi, er vi rigget for å bidra til det fornybare skiftet, både i dag og i morgen.

Fremtiden er LYS!

Har du, eller vet du om et aktuelt areal hvor det kunne vært aktuelt å bygge en solpark, kan du lese mer og kontakte oss her!

Aktuelt