Skip to content

Hvorfor solkraft?

Hele verden har omfavnet solkraft, og etterspørselen blir stadig større. Med solkraft blir verdens største energikilde tatt i bruk.

Energikilden er ren, lett tilgjengelig og utømmelig

Hvert år mottar jorda omtrent 15.000 ganger mer energi fra sola enn hele verdens årlige energiforbruk, så potensialet er stort. I Norge har vi tilsvarende god innstråling som Danmark og Nord-Tyskland, og våre lave temperaturer gjør solcellene enda mer effektive.

Solenergien produseres gjennom lys- og varmestråler fra sola, og forholdene er gunstige i Norge og Norden. Her har vi en ideell kombinasjon av mye soltid på sommerhalvåret og relativt lave temperaturer. Det bidrar til at energitapet blir redusert, og man utnytter soltiden maksimalt.

Ifølge NVE vil solkraft kunne stå for 6-10 TWh av det økte behovet på 30TWh frem mot 2030.

Hva er et solkraftverk?

Et solkraftverk er et solcelleanlegg i industriell størrelse. Det er enten bakkemontert, montert på store industritak, eller etter hvert også montert flytende på vann.

Solceller omdanner energi fra solen til likestrøm. Strømmen må deretter omformes til vekselstrøm, som er den typen strøm vi bruker. Deretter må vekselstrømmen transformeres til riktig spenningsnivå før den sendes ut på strømnettet.

Fordeler med solkraftverk

Solkraftverk i industriell størrelse montert på bakken, er den mest kostnadseffektive måten å distribuere solenergi på. Det er et bærekraftig tiltak, med lokalprodusert, ren energi. Et solkraftverk har kort byggetid og lang driftstid, og kan bygges i nærhet av bebyggelse og industri.

Det er en robust og holdbar energiløsning, som gir 40 års energiproduksjon. Solkraftverk gir nesten ingen permanente inngrep på natur, i motsetning til de fleste andre energianlegg. Kraftverket kan reverseres og skaleres ned etter hvert som teknologien effektiviseres, og areal kan bli frigitt og tilbakeført til original stand. En annen fordel er de lave vedlikeholdskostnadene, og at kraftverket er helautomatisk og ubemannet under normal drift.

Selv om et solkraftverk er arealkrevende, har EU identifisert bakkemontert solkraftverk som et viktig bidrag for å styrke biologisk mangfold. Det er også mulig å kombinere et solkraftverk med annen arealbruk. Det er bærekraftig å benytte samme areal til flere formål.

Fordeler med solkraft til industri

Ingen investeringskostnad

Ingen investeringskostnad

Endra håndterer hele prosessen.
Trygg strømforsyning

Trygg strømforsyning

Sikkert og stabil energi som beskytter bedriften fra høye energikostnader.
Reduserte CO2 utslipp

Reduserte CO2 utslipp

Ved å bruke fornybar energi får du bedre bærekraftstall som bidrar til utslippsmålene.
Reduksjon i energikostnader

Reduksjon i energikostnader

Grønn energi til en brøkdel av prisen du betaler fra nettet.