Skip to content

Samarbeid

Samarbeide med oss?

Har du arealer som kan egne seg for solkraftverk?

Endra ønsker å utvikle solkraftprosjekter i samarbeid med grunneiere, kommuner, industri og lokalsamfunn. Har du et egnet areal, har vi gode modeller for samarbeid.

Solparkene Endra etablerer skal være minst mulig inngripende på viktige naturområder, og for lokalsamfunnene rundt. Arealene må være store for at lønnsomhet sikres for alle parter. Selv om solparker er arealkrevende vil en solpark kunne bygges uten vesentlige og permanente endringer, noe som som betyr at området videreføres til original stand ved solparkens endte levetid.

 

Hva kan vi tilby?

Dersom du har et område som utfyller kriteriene, tilbyr vi en kostnadsfri vurdering. Vurderingen vil vise områdets egnethet for en solpark. Dersom begge parter ønsker å gå videre med prosjektet, skriver vi en intensjonsavtale. Du får tilsendt vurderingen uavhengig om vi går videre i samarbeid eller ikke.

Hva ser vi etter?

Områder over 15 hektar, som har tilgang til kraftnett innen 500 meter. Området trenger ikke være helt flatt, men for store høydeforskjeller kan gjøre utbyggingen utfordrende.

Industri

Vår hovedprioritet er industrielle områder. Dette kan være gamle avfallsdeponier, sanddeponier, steinbrudd, etablerte industriområder, store industritak, eller områder som er nærliggende industrifelt.

Private grunneiere

Beitemark for sauer kan kombineres med solparker. Da beiter sauene under panelene, og man oppnår dobbel bruk og økt lønnsomhet på samme areal.

Andre samarbeidspartnere

Bedrifter og utviklere som har tilgang på områder der det er planlagt eller vurdert å bygge solparker. Vi er interesserte i å være med, som både medinvestor og prosjektutvikler.

Kommuner og andre offentlige grunneiere

Offentlig eide områder som egner seg for solparker.

Endra er en langsiktig norsk aktør, som har sterk kompetanse og kapital til å bygge ut store solkraftverk

Endra ble i 2022 etablert for å bidra til Haugaland Krafts mål om å bidra til en økt fornybar kraftproduksjon.

Vi er heleide av Haugaland Kraft, et konsern med en lang historie og 550 ansatte. Vi er en langsiktig aktør som vil følge solparkene fra start til slutt. En del av vårt verdigrunnlag er å alltid være varsomme når natur og lokalsamfunn er tema. Endra har et sammensatt og kompetent team, med en bred og faglig bakgrunn som dekker hele prosessen fra start til slutt.

Vårt team har blant annet internasjonal erfaring fra utbygging av store solkraftverk, og ingeniører med solkraft som ekspertise. Vi har geologer som vurderer områdene i tidlig fase, og eiendomsutviklerkompetanse fra kommunal sektor med full kontroll på alle regulatoriske prosesser. Forretningsutviklere, prosjektutviklere og økonomer sørger for gode avtaler til alle parter.

Fordeler med solkraft til industri

Det er mange fordeler med å sette opp et solkraftverk ved kraftkrevende industri. Anlegget kan være på store industritak eller i næromådet.

Ingen investeringskostnad

Ingen investeringskostnad

Endra håndterer hele prosessen.
Trygg strømforsyning

Trygg strømforsyning

Sikker og stabil energi som beskytter bedriften fra høye energikostnader.
Reduserte CO2-utslipp

Reduserte CO2-utslipp

Ved å bruke fornybar energi får du bedre bærekraftstall som bidrar til utslippsmålene.
Reduksjon i energikostnader

Reduksjon i energikostnader

Grønn energi til en gunstig pris.