Skip to content

Ny forretningsutvikler med unik innsikt

Endra vokser stadig, og tidligere i vinter søkte vi etter nok en forretningsutvikler. Nå ønsker vi Magne Aartun velkommen til laget! – Jeg ser veldig frem til å bruke min kompetanse innen solenergibransjen!

Bondesønn
– Som forretningsutvikler skal Magne jobbe med å identifisere og utvikle arealer som egner seg til solkraftproduksjon, og ta dialogen med både private og offentlige grunneiere og interessenter, forklarer leder av forretningsutvikling i Endra, Akif Papas.

Magne har en master i eiendomsutvikling, og en bachelor i prosjektledelse og innovasjon. Han er selv oppvokst på bondegård på Sjernarøy utenfor Stavanger. Kombinasjonen av utdanning og bakgrunn gjør at jeg klarer å sette meg inn i både businessiden, og grunneiernes behov, forteller Magne, og fortsetter: Som bondesønn har jeg stor forståelse for den emosjonelle tilknytningen mange har til eiendommen sin. Det er arv og historie.

Trigges av utfordrende problemstillinger
I sin tidligere jobb har han ofte vært kontaktperson for innbyggerne i omreguleringssaker. Jeg trigges av utfordrende problemstillinger hvor det er mange ulike synspunkt. Det er spennende å navigere gjennom ulike meninger, og lete etter et felles handlingsrom hvor man kan bli enige, sier Magne. Det er motiverende å finne løsninger som er win-win for alle parter i et slikt prosjekt, og der vi ser samfunnsnytten av det vi jobber med.

Full kontroll på reguleringsplaner
Med bakgrunn som kommunal eiendomsutvikler har Magne erfaring fra både omreguleringer, oppkjøp og salg av eiendom. Han har også fått en del erfaring fra jordskifteretten.

– God kunnskap om plan- og bygningsloven, og erfaring fra hvordan kommuner jobber med utvikling av områder er gull verdt for oss, forteller Akif.

Møtte Endra på befaring
Hva var det som trigget deg til å søke denne stillingen?

– Jeg møtte Akif og Kristian på en befaring, og fikk presentert Endra. Det de jobber med virket veldig spennende, og jeg kjente det var noe jeg kunne tenke meg å være en del av. Det var noe med væremåten deres, spisskompetansen og de spennende planene som trigget noe i meg. Da jeg leste stillingsbeskrivelsen kjentes det enda mer riktig. Jeg dro rett hjem og sendte søknad. Nå gleder jeg meg veldig til å bli en del av dette teamet, sier Magne.

– Magne har en tillitsvekkende personlighet. Han er lett å kommunisere med, og jeg opplever ham som både kompetent og engasjert, forteller Akif om sitt nye teammedlem.

Vi gleder oss stort til å ta imot Magne 1. februar!

 

 

Andre artikler