Skip to content

Endra har søkt konsesjon til NVE

Endra har sendt sin første konsesjonssøknad til NVE. – Dette er et veldig godt startprosjekt for Endra, sier direktør i Endra, Kristian Gautesen.

Endra har sendt sin første konsesjonssøknad til NVE. – Dette er et veldig godt startprosjekt for Endra, sier direktør i Endra, Kristian Gautesen. Nederst i saken finner du en visualisering av hvordan solparken vil se ut når den er ferdig bygget.

Avfallsdeponi med krav om etterdrift
Første konsesjonssøknad konsentrer seg om et avfallsdeponi som skal stenges med krav om etterdrift i 30 år. Deponiet er lokalisert på Toraneset, og det er Haugaland interkommunale miljøverk (HIM) som eier området.

Samarbeidet med HIM på Toraneset er en veldig god match for Endra. Deponiet ligger sørvendt til, og området har god tilknytning til strømnettet, sier Gautesen. Solkraftverket vil bestå av omkring 5000 solcellepaneler på stativer. Solceller blir mer effektivt desto kaldere det blir, derfor er det gunstig å ha solparker i det kalde klimaet i Norge.

Forbruket tilsvarer 150 eneboliger
Avfallsdeponiets areal er på ca 3,8 hektar. Når solparken ferdigstilles vil den årlig kunne levere rundt 3 GWh til kraftnettet, noe som tilsvarer forbruket til 150 eneboliger. – For oss er det viktig at de arealene vi skal bruke til solenergi ikke medfører for store naturinngrep, sier Gautesen.

– Fornuftig bruk av areal
HIM-direktør Gro Staveland mener det er god samfunnsøkonomi- og nytte i å bruke et slikt areal til energiproduksjon.

– Vi tenker det er fornuftig bruk av et areal som ellers vil stå ubrukt. HIM har ingen planer for dette området og det kan ikke bygges på eller brukes til annet enn solproduksjon. Vi synes det er fornuftig samfunnsmessig å bruke et område som det er lagt store begrensninger på til solkraft.

Omfattende konsekvensutredning
Endra har gjennomført en omfattende konsekvensutredning for prosjektet og området. Vi håper å få godkjent konsesjon innen utgangen året slik at vi kan ta en investeringsbeslutning tidlig i 2024 og sette opp anlegget før sommeren 2024.

Andre artikler