Skip to content

Solenergiklyngen om Endra-etableringen: – Helt fantastisk!

Foreningen Solenergiklyngen teller i dag over 130 medlemmer, og Endra er et av dem. Leder, Inger Strand, roser nyetableringen til Haugaland Kraft og spår dem en strålende fremtid.

Solenergiklyngen er en forening for solbransjen, som jobber for å posisjonere og fremme betingelsene deres – og har fokus på å bygge møteplasser for bransjen og fremme innovasjon. Foreningen vokser i forrykende tempo om dagen.
– I 2016 hadde vi rundt 30 medlemmer – eller partnere, og i dag har vi over 130. Og vi har ikke aktivt rekruttert, de har kommet av seg selv, forteller Inger Strand som er forretningsutvikler og leder av arbeidet til Solenergiklyngen.

Sterk vekst
Et av deres ferskeste medlemmer er Endra. Strand roser Haugaland Kraft for initiativet og har stor tro på nyetableringens fremtid.
– Det er helt fantastisk. At Endra og andre, som kommer fra allerede etablert industri, engasjerer seg sterkt innen sol, er viktig for å få en sterkere stemme, og å være med på komplimenteringen og skaleringen av sol i Norge på en helt ny måte, uttaler hun.
Strand forteller engasjert om den enorme utviklingen, særlig siste året, når det kommer til solsatsing i Norge.
– Selv om Norge fortsatt ligger bak sammenlignbare land som Sverige, ser vi en enorm vekst her. Særlig siste året har vi opplevd en drive – både fra forbrukere og politikere.

Politisk velvilje
Årsaken til at også de folkevalgte i langt større grad nå ser viktigheten av å satse på – og legge til rette for solkraftetablering, mener Strand har med timing å gjøre.
– Tiden er moden. Det har blitt mer økonomisk lønnsomt med solenergi de siste årene, og en har helt andre reguleringsmuligheter enn for bare ett år siden, sier hun, og forteller mer om hvorfor hun tror at politikerne nå viser så mye mer velvilje.
– De ser i større grad verdien av å legge til rette for å få realisert potensialet til solenergi i Norge. Det skyldes nok mye det store kraftunderskuddet vi både opplever i dag og har i vente i fremtiden. Folk flest har merket på kroppen hva det vil si å måtte leve med langt høyere strømpriser. Dette har nok motivert politikerne, som ser at problemet ikke vil forsvinne.
Lys fremtid
Inger Strand fra Solenergiklyngen er ikke i tvil om at fremtiden til Endra og de andre solenergiselskapene blir strålende.
– De går en god tid i møte. Samtidig må bransjen stå samlet, og jobbe kontinuerlig og konsekvent mot og med politikere, reguleringsmyndigheter og nettselskaper. Samarbeid og kommunikasjon må til for at vi skal få til så stor kraftproduksjon som mulig. Det er veldig spennende at sol blir en del av maskineriet, det vil vi uten tvil se mye mer av fremover, avslutter Strand, som nylig gjestet Næringspodden, sammen med Endra:
https://bit.ly/3QzuyXS

Andre artikler