Skip to content

– Solparker kan bidra til en grønn omstilling

Da Jana-Elena Koser i 2021 skulle skrive masteroppgaven sin om de politiske og regulatoriske utfordringene rundt småskala solcelleutvikling, måtte hun bruke 30 minutt på å overtale veilederen om at det var en god idé.

Da Jana-Elena Koser i 2021 skulle skrive masteroppgaven sin om de politiske og regulatoriske utfordringene rundt småskala solcelleutvikling, måtte hun bruke 30 minutt på å overtale veilederen om at det var en god idé.

Veilederen mente at solceller ikke var et aktuelt tema å skrive om i Norge, da det er så lite sol her. – Men det har skjedd mye innen teknologien, og ikke minst har det skjedd mye rundt interessen i markedet i Norge. Det gjør at grønn omstilling faktisk er et høyst aktuelt og spennende tema nå, sier Jana-Elena.

To år senere jobber Jana-Elena i Endra.

– Jeg ville jobbe i Endra fordi satsingen på storskala solcellekraft, spesielt på Vestlandet, er ny og spennende. Dette er en reise jeg har lyst til å være en del av! Jeg tror på at solceller er noe vi bør satse på i Norge, og at solparker kan bidra til en grønn omstilling.

I Endra er Jana-Elena ansatt som prosjektutvikler, og har ansvar for å utvikle prosjekt frem til de er klare for byggefasen. – Jeg har også ansvar for å bygge oppe prosess- og bærekraftsarbeidet i Endra, og så holder jeg i HMS-arbeidet.

– Jeg trives best når det er travelt, og når jeg har varierte oppgaver, og det har jeg absolutt fått til nå. Å jobber i Endra er bra. Det er et veldig fint miljø, jeg har fått mange dyktige kollegaer med variert bakgrunn.

Andre artikler