Skip to content

Ny økonomisjef i Endra

Endra har styrket laget med en økonomisjef. Rune Idsø bringer med seg verdifull kunnskap og erfaring fra energi- og fiberbransjen, og er klar for å bidra til det grønne skiftet.

Arne Jakobsen til Endra

Arne Jakobsen startet i august som forretningsutvikler i Endra. Han har lang og bred erfaring fra fornybarbransjen, noe som vil være svært verdifullt for oss, uttaler direktør i Endra, Kristian Gautesen.