Skip to content

Har ledet utbyggingen av solkraftverk i Honduras

Sveinung Eskeland ledet utbyggingen av sitt første bakkemonterte solkraftverk i Honduras for 8 år siden, og har jobbet som Prosjektdirektør for Scatec i Sør-Amerika. Nå er han endelig på plass hos Endra. 

Havnet tilfeldig i solkraftbransjen
Sveinung kommer til Endra fra en stilling som utbyggingsleder for småskala vannkraft i Hywer. Etnebuen havnet i solkraftbransjen da han gjennom firmaet Oneworld AS, eiet og drevet av den utflyttede etnebuen Morgan Grindheim, fikk tilbud om å bidra i en sikkerhetsvurdering av solparker i Honduras og Jordan av Scatec. – Gjennom dette selskapet fikk jeg muligheten til å lede Scatec sin utbygging av en solpark på 60MWp og en annen på 35MWp i Honduras, sier Sveinung. Etterpå var jeg involvert i bygging og garantiarbeid for solparker i Argentina og Brasil for Scatec og Equinor.

Liker å kjenne på tidspresset
– Jeg liker veldig godt å jobbe i team. I utbyggingsprosjektene har jeg fått vært med på å bygge opp teamene fra start, og jeg gleder meg til å jobbe i et så foroverlent og kompetent team som vi har i Endra.

En fot i Etne, en annen i Sentral-Amerika.
Sveinung har en lang og internasjonal karriere bak seg. Etter studiene i sosialøkonomi giftet han seg med Silvia fra Guatemala og flyttet dit for å jobbe for en FN-organisasjon. Siden har han vært innom alt fra minerydding i Angola til vannkraft, industri og fondsforvaltning, for å nevne noe. Han har jobbet både for Norsk Folkehjelp som økonomisjef i Angola, og vært Kirkens Nødhjelps områderepresentant i Mellom-Amerika. Etter det har han jobbet med solenergi i Latin Amerika og Asia.– Jeg bor i Etne med familien min, men ettersom kona kommer fra Guatemala, har vi flyttet en del frem og tilbake.

Storskala solkraft er en ny bransje
– Det er et stort privilegium å ta del så tidlig i en bransje. Jeg har filosofert litt over hvor ny bransjen for storskala solkraft faktisk er. Den er knappe 12-15 år internasjonalt, og helt ny i Norge. Til sammenligning har vannkraft en historie på 150 år, og oljealderen begynte midt på 60-tallet.– Jeg var 49 år da jeg først startet min karriere i solkraftbransjen, smiler Sveinung, og fortsetter: – Jeg er takknemlig for den muligheten jeg fikk tilbake i 2015, og gleder meg veldig til å bidra mer til storskala solkraft i Norge og Norden.

Andre artikler