Skip to content

Endelig er dagen her! – Vi vil bli en ledende leverandør av solkraft

Haugaland Kraft sitt nye solkraftselskap, Endra er etablert. Målet er et pilotanlegg allerede i 2023, og målsettingen er å bli en av de markedsledende aktørene på store solparker i Norden.

Haugaland Kraft har siden 2017 solgt solcelleanlegg til privat- og bedriftskunder. Nå tar konsernet et stort steg i en ny retning og etablerer selskapet Endra som skal bygge og drifte fremtidens solparker.
– En rekke analyser viser at markedet trenger mer strøm i årene som kommer. Og strømmen skal være bærekraftig. Å utnytte solkraften er rimeligste måten å nå fremtidens energibehov på. Sammen med våre kunder skal vi utvikle solparker som bidrar til vesentlig høyere energiproduksjon både regionalt og nasjonalt, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.
Målet er å etablere et pilotanlegg allerede i 2024 og høste erfaringer derfra parallelt med at nye solparker planlegges og blir bygget.

Endra – for endring
Valget av navn falt på «Endra». Endra står for endring – og en ny og bærekraftig måte å tenke på.
– Vi går inn i en ny tid, med overgang til det grønne skiftet. Elektrifiseringen gjør at vi vil trenge langt mer kraftproduksjon i årene fremover, og solenergi er med på den viktige endringen til bærekraftig strømproduksjon, forklarer Kristian Gautesen som leder det nye selskapet.

God arealutnyttelse
Områdene som det nye selskapet vil konsentrere seg om er allerede «grå» arealer.
– Med grå arealer menes områder som allerede er tatt i bruk som industriarealer eller som kan utnyttes på en ny og bærekraftig måte. Det kan for eksempel være nedlagte steinbrudd og søppeldeponier, eller store takarealer. I tillegg ser en at det i stadig større grad er gunstige vekselvirkninger mellom landbruk og solproduksjon, forteller Linga.
For å få best mulig effekt er den ideelle størrelsen på anleggene fra rundt 30 mål og oppover. Selskapet ønsker å komme i kontakt med aktører, bedrifter og kommuner med egnede arealer. Forretningsmodellen forutsetter at Haugaland Kraft-konsernet skal eie og drifte anleggene, men at man leier arealene solparkene skal stå på slik at det blir vinn-vinn for alle involverte.

Nye arbeidsplasser
En positiv konsekvens av etableringen er alle ringvirkningene.

– Vi ser at dette på sikt kan gi mange nye arbeidsplasser og skape attraktivitet for de som er opptatt av fornybar energi og moderne teknologi. Det vil skape aktivitet i kommunene og hos underleverandører. Og vi kan produsere enda mer kortreist grønn energi. Dette vil virkelig vise igjen i det totale klimaregnskapet for våre kunder og for oss, sier Gautesen.
en.

 

Tydelige effektmål
Moderne solparker har høyere effekt enn tidligere, og vår region er gunstig med tanke på plassering av solkraftanlegg.
– Effektutnyttelsen er sammenlignbar med hva man oppnår i for eksempel Danmark og Tyskland, forklarer Gautesen.
Endra har ambisjoner om å være ledende leverandør av solkraft i årene som kommer.

– Vårt mål er å være en ledende aktør på utvikling av solparker i Norden. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere kan vi gjøre en forskjell i utviklingen av fornybar energi, avslutter konserndirektør Olav Linga.

Andre artikler