Skip to content

Solparker: – Tiden og mulighetene er her!

Deponianlegg, næringsparker, jordbruk og beiter. Det finnes mange gunstige plasseringer for solparker. Med solenergi kan en raskt og enkelt bygge ut ny kraft – uten konflikter og angrep på naturen.