Skip to content

HIM Toraneset Solpark

Historien om et grått areal som vil produsere grønn energi

Det er planlagt å bygge solkraftverket ved avfallsdeponiet på Toraneset miljøpark. HIM Toraneset Solpark kan bli regionens første bakkemonterte solkraftverk i stor skala. Arealet på avfallsdeponiet er på ca 3,8 hektar, og når solparken er ferdigstilt vil den årlig kunne levere 2,5 GWh til kraftnettet, noe som tilsvarer forbruket til over 120 eneboliger.

HIM Toraneset Solpark er et samarbeid med Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) som skal ta i bruk et nytt avfallsdeponi. Det tidligere deponiet skal avsluttes, med krav om etterdrift i 30 år. Solkraftverket kan produsere strøm i minst 30 år. Her får man utnyttet et areal som ikke har alternativ bruk til energiproduksjon.

Fremdriftsplan

  • Konsesjonssøknad sendt juni 2023

Visualisering av HIM Toraneset Solpark

Pressesaker:

  • https://www.h-avis.no/her-blir-det-solkraftverk/s/5-62-1548251

Flere prosjekter