Skip to content

Nesse Solpark

Grønt samarbeid med engasjert grunneier 

Nesse Solpark er planlagt med en installert effekt på 11,2 MWp som gir en årlig produksjon på 10,2 GWh. Etableringen av parken vil bidra til å sikre fornybar kraftforsyning i Vestland i tråd med utviklingsplanene til fylket.

Prosjektet for solparken er nøye planlagt sammen med grunneier for å skape en bærekraftig balanse mellom energiproduksjon og landbruk gjennom å kombinere solenergiproduksjon med beite for småfe.

Fremdrift:

  • Konsesjonssøknad sendt til NVE januar 2024

Visualisering av Nesse Solpark

Pressesaker:

  • https://www.europower.no/solenergi/satser-pa-sauer-og-sol-i-sveio-haper-pa-konsesjon-til-sommeren/2-1-1585525
  • https://vestavind-sveio.no/2024/01/04/hapar-solenergi-kan-gjera-han-til-heiltidsbonde/
  • https://vestavind-sveio.no/2024/01/04/sol-og-sau-i-sveio/

Flere prosjekter